دومین جشنواره ملی پارچه فجر

عنوان تاریخ
:. شروع ثبت نام
:. مهلت ارسال مقالات و آثار
:. افتتاحیه جشنواره
:. اختتامیه جشنواره
وضعیت : فعال

اولین جشنواره ملی پارچه فجر

عنوان تاریخ
:. آخرین مهلت ارسال آثار و مقالات 1398/10/20
:. اعلام نتایج نهایی داوری 1398/11/01
:. برگزاری جشنواره 1398/12/06
وضعیت : پایان یافته