دومین جشنواره ملی پارچه فجر

عنوان تاریخ
:. شروع ثبت نام 1400/08/01
:. مهلت ارسال مقالات و آثار 1400/11/15 10 روز
:. افتتاحیه جشنواره 1400/11/27 22 روز
:. اختتامیه جشنواره 1400/11/30 25 روز
وضعیت : فعال

اولین جشنواره ملی پارچه فجر

عنوان تاریخ
:. آخرین مهلت ارسال آثار و مقالات 1398/10/20
:. اعلام نتایج نهایی داوری 1398/11/01
:. برگزاری جشنواره 1398/12/06
وضعیت : پایان یافته